Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće izjave

Prihvatam i slažem se sa sledećim izjavama:

  1. Razumem da je sadržaj kursa poslat od strane HFS organizacije radi mog pregleda.
  2. Razumem da su informacije sadržane u ovom programu zaštićene autorskim pravima HFS-a. Svaki pokušaj upotrebe ovog materijala u celosti ili delimično osim za ličnu upotrebu zabranjen je zakonom o autorskim pravima, a kršenje zakona može izazvati materijalnu i krivičnu odgovornost.
  3. Uvek ću pregledati uputstva i preporuke proizvođača bilo koje opreme za vežbanje pre upotrebe, čak i opreme koja se pojavljuje u bilo kom HFS kursu, jer su se uputstva proizvođača i preporuke mogle promeniti od datuma objavljivanja ovog kursa.
  4. Razumem da HFS nije odgovoran za štetu koja može nastati zbog pogrešne upotrebe bilo koje opreme za vežbanje.
  5. Razumem da moj pristup kursu i ispitu ističe 180 dana od dana kupovine.

 

Klikom na polje za potvrdu dajem svoju saglasnost sa svim gore navedenim izjavama.