NASM Sertifikovani Personalni Trener
Uživo kurs

Kako najbrže dobiti međunarodno priznat sertifikat za Personalnog Trenera? Želite da radite u inostranstvu ali ne znate koju obuku da odaberete?

Započnite karijeru u fitnesu i pomozite klijentima da postignu dugoročni uspeh, ali kako?

NASM sertifikati su najcenjeniji u svetu fitnes trenera, jer sistem i metodologija rada predstavljaju “zlatni standard“ u fitnes industriji.

Kurs Sertifikovani Personalni Trener je zasnovan na Optimum Performance Training™ modelu. Jedinstvenom modelu rada koji je NASM dizajnirao kako bi treneri u svakom momenti znali u kojoj fazi treninga se njihov klijent nalazi.

OPT model, ili model treninga za optimalne performanse zasnovan je na naučnim dokazima i principima koji pojedincu omogućavaju da napreduje kroz pet faza treninga: stabilizaciona izdržljivost, izdržljivost u snazi, hipertrofija, maksimalna snaga i jačina.

Ova metoda se pokazala uspešnom u radu sa opštom populacijom smanjujući telesnu masnoću, povećavajući mišićnu masu i poboljšavajući celokupno zdravlje.

 

Šta dobijate ovim kursom?

Prijavite se za kurs Sertifikovani Personalni Trener koji se održava uživo, i zaslužite svetski priznat sertifikat National Academy of Sports Medicine (NASM) , organizacije koja iza sebe ima više od 35 godina iskustva i liderstva u fitnes industriji. (www.nasm.org). NASM sertifikati imaju punu akreditaciju od strane EREPSa (Evropski registar profesionalaca u vežbanju). Takođe, ovim sertifikatom stičete uslove za dobijanje licence odnosno dozvole za rad u Srbiji.

NASM FACTS

Kako funkcioniše kurs?

Kurs uživo je odličan izbor za sve one koji unapred znaju da mogu da usklade svoje obaveze da bi dolazili da slušaju redovno predavanja. Predavanja su interaktivna, možete da postavljate pitanja. Radite u grupi sa kolegama, sa kojima možete praktično da isprobate sve vežbe uz nadzor i smernice predavača.

Sadržaj kursa

Poglavlje 1: Savremeno stanje zdravlja i kondicije

Naučite da razlikujete svoju ulogu personalnog trenera i svoj obim prakse, identifikujete uobičajena hronična zdravstvena stanja i razlikujete praksu zasnovanu na dokazima od modnih fitnes trendova. 

Poglavlje 2: Profesija personalnog treninga

Fitnes profesionalci imaju mogućnost da rade za različite poslodavce ili da rade za sebe. Ovo poglavlje istražuje rast industrije i ukupne mogućnosti za karijeru ličnih trenera.

  Videos                      Audio Book                              

 6 Videa              2 audio lekcije          

Poglavlje 3: Psihologija vežbanja

Uloga psihologije u fitnesu je izuzetno važna. Neke od tema uključuju način na koji učešće u vežbanju utiče na nečije raspoloženje i kratkoročno i dugoročno, efekat gubitka težine na samopoštovanje, različite vrste motivacije da postanete i ostanete fizički aktivni i kako društvo i okruženje utiču na celokupno ponašanje pri redovnom fizičkom vežbanju.

Poglavlje 4: Bihevioralni koučing

Ovo poglavlje pokriva očekivanja klijenata, procenu promene ponašanja, strukturisanje optimalnih treninga, efikasnu komunikaciju i primenu tehnika za redovno pridržavanje fizičkom vežbanju korišćenjem promene ponašanja.

Videos                      Audio Book                                                                                                                         

 5 Videa              2 audio lekcije          

Poglavlje 5: Nervni, skeletni i mišićni sistem

Pošto je svim fitnes profesionalcima potrebno razumevanje anatomije i sistema ljudskog pokreta, ovo poglavlje pokriva osnove nervnog, skeletnog i mišićnog sistema.

Poglavlje 6: Kardiorespiratorni, endokrini i digestivni sistem

Naučićete kako da identifikujete strukturu i funkciju kardiorespiratornog sistema, kako da kategorizujete funkciju endokrinog sistema, kao i digestivnog sistema.

Poglavlje 7: Nauka o ljudskom kretanju

Naučićete osnove biomehanike i motoričkog ponašanja.

Poglavlje 8: Metabolizam vežbanja i bioenergetika

U ovom delu kursa objašnjeni su različiti energetski sistemi u telu, pružajući osnovno znanje o načinima na koje koristimo hranu kao gorivo.

Poglavlje 9: Ishrana

Poboljšanje zdravlja i unapređenje kondicije znači mnogo više od samog vežbanja. Ovo poglavlje će vam pružiti osnove potrebne za podršku diskusijama o ishrani sa klijentima i dati preporuke o tome kako da podrže svoje ciljeve kroz zdravu ishranu.

Poglavlje 10: Suplementacija

Važno je da personalni trener razume šta su suplementi i kako da edukuje klijente o rizicima povezanim sa raznim suplementima. U ovom poglavlju ćete naučiti sve potrebne informacije kako biste mogli da razgovarate o suplementaciji sa klijentom, a da pritom ostanete u okviru svog delokruga prakse.

 Videos                      Audio Book                         

19 Videa              6 Audio lekcije         

Poglavlje 11: Procene zdravlja, dobrobiti i fitnesa

Nakon ovog poglavlja, moći ćete da objasnite važnost procena, prikupite i sumirate subjektivne informacije o klijentima, identifikujete korake za sprovođenje procene sastava tela i izaberete ispravne kardiorespiratorne procene na individualnoj osnovi.

Poglavlje 12: Procena posturalnog statusa, pokreta i performansi

Procene posture, kretanja i perofrmansi su sastavni deo procesa prijema za sve klijente i pomoći će fitnes profesionalcima u razvoju prilagođenih fitnes programa kako bi se poboljšalo celokupno zdravlje klijenta.

  Videos                      Audio Book                         

14 Videa              2 Audio lekcije        

Poglavlje 13: Integrisani trening i OPT ™ model

Nakon potpune interpretacije rezultata procene, može se razviti sveobuhvatan program treninga primenom specifičnih trenažnih varijabli definisanih u NASM OPT™ modelu.

Poglavlje 14: Koncepti treninga fleksibilnosti

U ovom poglavlju su prikazana naučna obrazloženje za trening fleksibilnosti, pravilne vežbe istezanja, istezanje za početnike i još mnogo toga.

Poglavlje 15: Koncepti kardiorespiratornog treninga

Kardiorespiratorni fitnes odražava sposobnost kardiovaskularnog i respiratornog sistema da snabdevaju skeletne mišiće  kiseonikom tokom dugotrajne fizičke aktivnosti. Više o unapređenju kardiorespiratorne forme ćete naučiti u okviru kursa.

Poglavlje 16: Koncepti kor trening

Pravilno dizajniran kor trening može biti ključna komponenta ukupnog plana treninga za postizanje najrazličitijih ciljeva. Cilj kor treninga je razvoj stabilnosti, izdržljivosti, snage i eksplozivnosti. 

Poglavlje 17: Koncepti treninga ravnoteže

Sposobnost održavanja posturalne kontrole ili ravnoteže je osnovna komponenta performansi, otpornosti na povrede i rehabilitacija koja sledi nakon povrede. Naučite kako da uključite trening ravnoteže u programiranje treninga vaših klijenata.

Poglavlje 18: Koncepti pliometrijskog (reaktivnog) treninga

Naučićete sve o pliometrijskom treningu i njegove tri faze, prepoznate odgovarajuće progresije, kao i da dajete instrukcija o pravilnoj tehnici.

Poglavlje 19: Koncepti SAQ treninga (speed, agility, quickness

Trening brzine, agilnosti i reaktivnosti (SAQ) je koristan i efikasan metod treninga koji stimuliše mišićne, neurološke, vezivnog tkiva, pa čak i kardiovaskularne fitnes adaptacije.

Poglavlje 20: Koncepti treninga sa optrećenjem

Naučićete principe treninga sa opterećenjem, da kategorizujete vežbe za različite ciljeva, prilagođavate trening  i koristite bezbedne metode i trenažne varijable.

  Videos                      Audio Book                         

102 Videa              8 Audio lekcije         

Poglavlje 21: Optimalne Performanse Treninga®

Kreiranje i modifikovanje programa vežbanja za klijente može biti komplikovan proces jer postoje mnoge varijable koje treba uzeti u obzir, uključujući klijentove ciljeve, njihovu toleranciju na vežbanje i njihove jedinstvene fizičke sposobnosti, kao i istoriju bolesti. Model Optimum Performance Training® to čini jednostavnim.

Poglavlje 22: Uvod u modalitete vežbanja

U okviru ovog poglavlja naučićete kako da kategorizujete različite modalitete vežbanja, opišete njihovu upotrebu u zavisnosti od klijenata i odredite ispravnu otpornost i proprioceptivnu upotrebu na individualnoj osnovi.

Poglavlje 23: Hronični zdravstveni uslovi i posebne populacije

Ovo poglavlje pokriva važne informacije i preporuke za procenu i dizajniranje programa vežbanja za klijente sa određenim hroničnim zdravstvenim stanjima ili funkcionalnim ograničenjima.

 Videos                      Audio Book                         

 8 Videa              3 Audio lekcije      

Kada završite kurs, ispit polažete online iz udobnosti svoga doma. Završni ispit se sastoji od 100 pitanja na kojima prepoznajete tačne odgovore. Da biste položili potrebno je da ostvarite rezultat od 70% ili više tačnih odgovora.  Imate 90 minuta da završite ispit.

Šta ćete naučiti na kursu?

Najčešća pitanja

Nisu potrebni posebni uslovi ali je poželjno da znate engleski jezik. Uživo predavanja drže naši profesori i master trener na srpskom jeziku, s tim da uz  predavanja dobijate i prsitup online sadržaju kursa koji je na engleskom jeziku. S tim da postoji  transkript (takođe na engleskom) koji mnogo olakšava raumevanje. Neće Vam biti problem da pratite predavanja ukoliko ste ranije učili ovaj jezik.

Nije nephodno prethodno iskustvo. Sve što Vam je potrebno naučićete na edukacijama.

Možete da se prijavite na dva načina: putem sajta i putem mejla.

Kada se prijavljujete putem sajta možete da izaberete dve opcije: plaćanje platnom karticom, ukoliko plaćate kurs u celosti ili plaćanje uplatnicom ukoliko želite da uplatu izvršite na rate. U tom slučaju Vaša prijava će nam stići na mail a mi ćemo Vam potom poslati instrukcije za uplatu.

Ukoliko se prijavljujete putem mail-a, potrebno je samo da naglasite za koji kurs se prijavljujete. Mi ćemo Vam poslati obrzac za prijavu (word dokument) koji je potrebno da popunite i dan nam vratite putem mail-a, kao i instrukcije za uplatu.

Ispit polažete online u obliku testa na kojem prepoznajete tačne odgovore. Test sadrži 100 pitanja i imate ukupno 90 minuta da završite ispit. Da biste položili ispit potrebno je da ostvarite rezultat od 70% ili više tačnih odgovora. (Test je na engleskom jeziku)

Ne brinite! Imate pravo na tri pokušaja u roku od godinu dana da položite završni ispit. Ako ne položite prvi put, možete da napravite pauzu, ponovo pređete oblasti  u koje niste bili sigurni i zatim pokušate ponovo. Možete da kupite i dodatne testove po ceni od 249 evra.

Kada uspešno položite ispit, sertifikat će Vam biti odmah dostupan u elektronskoj formi na Vašem NASM nalogu. Štampana verzija će vam biti poslata na kućnu adresu direktno iz Amerike u periodu od 6 do 8 nedelja.

Sertifikat se obnavlja svake dve godine po ceni od 199 evra, ili možete nakon dve godine uplatiti doživotnu resertifikaciju po ceni od 399 evra.

Da biste stekli uslove za resertifikaciju potrebno je da prikupljate CEU bodove. Ceu bodove možete prikupiti različitim edukacijama, seminarima i konferencija koji su akreditovani i priznati od strane NASM-a.

Potrebna su vam ukupno 2 CEU boda kako biste obnovili svoj sertifikat u koje ulazi obavezna sertifikacija prve pomoći koja nosi 0,1 CEU bod.

NASM SERTIFIKOVANI PERSONALNI TRENER
Novi Sad

CENA KURSA:

140.600 RSD (1200€)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili dodatne informacije oko načina kupovine kursa, posetite ovaj LINK ili nas kontaktirajte.

Pridružite se listi čekanja Obavestićemo Vas kada proizvod bude ponovo dostupan za kupovinu. Molimo Vas da ostavite svoju važeću adresu e-pošte ispod.

No fields found, please go to settings & save/reset fields