Sertifikovani Personalni Trener
Online kurs

Da li ste ikada razmišljali da započnete karijeru u fitnesu, ali niste sigurni odakle da počnete? I zašto baš da odaberete ovaj kurs?

Kurs Sertifikovani Personalni Trener je zasnovan na Optimum Performance Training™ modelu. Jedinstvenom modelu rada koji je NASM dizajnirao kako bi treneri u svakom momentu znali u kojoj fazi treninga se njihov klijent nalazi.  Zasnovan je na naučnim dokazima i principima koji pojedincu omogućavaju da napreduje kroz pet faza treninga: stabilizaciona izdržljivost, izdržljivost u snazi, hipertrofija, maksimalna snaga i jačina.

Najčešće nedoumice koji personalni treneri imaju:

– Kako da testiram klijenta?
– Kako da napravim specifičan program vežbanja ?
– Kako se pravi periodizacija treninga?
– Kako najbrže pomoći klijentu da smrša (skine višak kilograma)?
– Kako najbrže pomoći klijentu da poveća mišićnu masu?

– Kada da očekujem vidljive rezultate?
– Kako da zadržim klijenta dugoročno?
– Koja je prava edukacija za mene, da dobijem odgovore na ova i mnoga druga pitanja?

Na našem online kursu za personalnog trenera dobićete
odgovore na ova ali i na mnoga druga pitanja.

Šta dobijate završavanjem ovog kursa?

Međunarodno priznat sertifikat National Academy of Sports Medicine (NASM) , organizacije koja iza sebe ima više od 35 godina iskustva i liderstva u fitness industriji. (www.nasm.org). NASM sertifikati imaju punu akreditaciju od strane EREPSa (Evropski registar profesionalaca u vežbanju).

NASM FACTS

Kako funkcioniše online kurs?

Prednost online kursa je što možete da slušate gde god Vi želite i kada Vi želite, u vreme koje Vama odgovara.

Imate 5 godina prava da pristupate sadržaju kursa.

Edukacija obuhvata: NASM digitalnu knjigu, prezentacije, video prezentacije, skriptu sa vežbama i njihovim modifikacijama, bazu snimaka sa vežbama, primere gotovih treninga, pitanja za pripremu ispita, kao i finalni test.

Obuka je na engleskom jeziku, s tim da imate ispod svake video prezentacije transkirpt (takođe na engleskom) koji mnogo olakšava razumevanje.

Ispit je u obliku testa na kojem prepoznajete tačne odgovore.

Šta ćete naučiti na kursu?

Poglavlje 1: Savremeno stanje zdravlja i kondicije

Naučite da razlikujete svoju ulogu personalnog trenera i svoj obim prakse, identifikujete uobičajena hronična zdravstvena stanja i razlikujete praksu zasnovanu na dokazima od modnih fitnes trendova. 

Poglavlje 2: Profesija personalnog treninga

Fitnes profesionalci imaju mogućnost da rade za različite poslodavce ili da rade za sebe. Ovo poglavlje istražuje rast industrije i ukupne mogućnosti za karijeru ličnih trenera.

 Videos                      Audio Book                         

6 Videa              2 audio lekcije          

Poglavlje 3: Psihologija vežbanja

Uloga psihologije u fitnesu je izuzetno važna. Neke od tema uključuju način na koji učešće u vežbanju utiče na nečije raspoloženje i kratkoročno i dugoročno, efekat gubitka težine na samopoštovanje, različite vrste motivacije da postanete i ostanete fizički aktivni i kako društvo i okruženje utiču na celokupno ponašanje pri redovnom fizičkom vežbanju.

Poglavlje 4: Bihevioralni koučing

Ovo poglavlje pokriva očekivanja klijenata, procenu promene ponašanja, strukturisanje optimalnih treninga, efikasnu komunikaciju i primenu tehnika za redovno pridržavanje fizičkom vežbanju korišćenjem promene ponašanja.

  Videos                      Audio Book                                                                                                                         

 5 Videa              2 audio lekcije          

Poglavlje 5: Nervni, skeletni i mišićni sistem

Pošto je svim fitnes profesionalcima potrebno razumevanje anatomije i sistema ljudskog pokreta, ovo poglavlje pokriva osnove nervnog, skeletnog i mišićnog sistema.

Poglavlje 6: Kardiorespiratorni, endokrini i digestivni sistem

Naučićete kako da identifikujete strukturu i funkciju kardiorespiratornog sistema, kako da kategorizujete funkciju endokrinog sistema, kao i digestivnog sistema.

Poglavlje 7: Nauka o ljudskom kretanju

Naučićete osnove biomehanike i motoričkog ponašanja.

Poglavlje 8: Metabolizam vežbanja i bioenergetika

U ovom delu kursa objašnjeni su različiti energetski sistemi u telu, pružajući osnovno znanje o načinima na koje koristimo hranu kao gorivo.

Poglavlje 9: Ishrana

Poboljšanje zdravlja i unapređenje kondicije znači mnogo više od samog vežbanja. Ovo poglavlje će vam pružiti osnove potrebne za podršku diskusijama o ishrani sa klijentima i dati preporuke o tome kako da podrže svoje ciljeve kroz zdravu ishranu.

Poglavlje 10: Suplementacija

Važno je da personalni trener razume šta su suplementi i kako da edukuje klijente o rizicima povezanim sa raznim suplementima. U ovom poglavlju ćete naučiti sve potrebne informacije kako biste mogli da razgovarate o suplementaciji sa klijentom, a da pritom ostanete u okviru svog delokruga prakse.

  Videos                      Audio Book                         

 19 Videa              6 Audio lekcije         

Poglavlje 11: Procene zdravlja, dobrobiti i fitnesa

Nakon ovog poglavlja, moći ćete da objasnite važnost procena, prikupite i sumirate subjektivne informacije o klijentima, identifikujete korake za sprovođenje procene sastava tela i izaberete ispravne kardiorespiratorne procene na individualnoj osnovi.

Poglavlje 12: Procena posturalnog statusa, pokreta i performansi

Procene posture, kretanja i perofrmansi su sastavni deo procesa prijema za sve klijente i pomoći će fitnes profesionalcima u razvoju prilagođenih fitnes programa kako bi se poboljšalo celokupno zdravlje klijenta.

 Videos                      Audio Book                         

14 Videa              2 Audio lekcije        

Poglavlje 13: Integrisani trening i OPT ™ model

Nakon potpune interpretacije rezultata procene, može se razviti sveobuhvatan program treninga primenom specifičnih trenažnih varijabli definisanih u NASM OPT™ modelu.

Poglavlje 14: Koncepti treninga fleksibilnosti

U ovom poglavlju su prikazana naučna obrazloženje za trening fleksibilnosti, pravilne vežbe istezanja, istezanje za početnike i još mnogo toga.

Poglavlje 15: Koncepti kardiorespiratornog treninga

Kardiorespiratorni fitnes odražava sposobnost kardiovaskularnog i respiratornog sistema da snabdevaju skeletne mišiće  kiseonikom tokom dugotrajne fizičke aktivnosti. Više o unapređenju kardiorespiratorne forme ćete naučiti u okviru kursa.

Poglavlje 16: Koncepti kor trening

Pravilno dizajniran kor trening može biti ključna komponenta ukupnog plana treninga za postizanje najrazličitijih ciljeva. Cilj kor treninga je razvoj stabilnosti, izdržljivosti, snage i eksplozivnosti. 

Poglavlje 17: Koncepti treninga ravnoteže

Sposobnost održavanja posturalne kontrole ili ravnoteže je osnovna komponenta performansi, otpornosti na povrede i rehabilitacija koja sledi nakon povrede. Naučite kako da uključite trening ravnoteže u programiranje treninga vaših klijenata.

Poglavlje 18: Koncepti pliometrijskog (reaktivnog) treninga

Naučićete sve o pliometrijskom treningu i njegove tri faze, prepoznate odgovarajuće progresije, kao i da dajete instrukcija o pravilnoj tehnici.

Poglavlje 19: Koncepti SAQ treninga (speed, agility, quickness

Trening brzine, agilnosti i reaktivnosti (SAQ) je koristan i efikasan metod treninga koji stimuliše mišićne, neurološke, vezivnog tkiva, pa čak i kardiovaskularne fitnes adaptacije.

Poglavlje 20: Koncepti treninga sa optrećenjem

Naučićete principe treninga sa opterećenjem, da kategorizujete vežbe za različite ciljeva, prilagođavate trening  i koristite bezbedne metode i trenažne varijable.

  Videos                      Audio Book                         

102 Videa              8 Audio lekcije         

Poglavlje 21: Optimalne Performanse Treninga®

Kreiranje i modifikovanje programa vežbanja za klijente može biti komplikovan proces jer postoje mnoge varijable koje treba uzeti u obzir, uključujući klijentove ciljeve, njihovu toleranciju na vežbanje i njihove jedinstvene fizičke sposobnosti, kao i istoriju bolesti. Model Optimum Performance Training® to čini jednostavnim.

Poglavlje 22: Uvod u modalitete vežbanja

U okviru ovog poglavlja naučićete kako da kategorizujete različite modalitete vežbanja, opišete njihovu upotrebu u zavisnosti od klijenata i odredite ispravnu otpornost i proprioceptivnu upotrebu na individualnoj osnovi.

Poglavlje 23: Hronični zdravstveni uslovi i posebne populacije

Ovo poglavlje pokriva važne informacije i preporuke za procenu i dizajniranje programa vežbanja za klijente sa određenim hroničnim zdravstvenim stanjima ili funkcionalnim ograničenjima.

  Videos                      Audio Book   

8 Videa              3 Audio lekcije      

Kada završite kurs, ispit polažete online iz udobnosti svoga doma. Završni ispit se sastoji od 100 pitanja na kojima prepoznajete tačne odgovore. Da biste položili potrebno je da ostvarite rezultat od 70% ili više tačnih odgovora.  Imate 90 minuta da završite ispit.

Edukacija obuhvata:

Iskustva naših polaznika

Najčešća pitanja

Potrebno je da znate engleski jezik. Obuka je na engleskom ali postoji transkript (takođe na engleskom) koji mnogo olakšava raumevanje. Neće Vam biti problem da pratite predavanja ukoliko ste ranije učili ovaj jezik.

Sa online obukom možete da započnete kada Vi želite. Sami određujete vreme kada ćete pratiti nastavu u zavisnosti od Vašeg slobodnog vremena. Sadržaju možete da pristupite putem telefona, tableta ili desktop računara, gde god da se nalazite.

Imate ukupno 5 godina prava da pristupate sadržaju kursa od dana aktivacije. Pristup ispitu dobijate odvojeno od sadržaja i imate godinu dana pravo da pristupate ispitu od dana aktivacije i ukupno 3 pokušaja da položite ispit.

Ispit polažete online u obliku testa na kojem prepoznajete tačne odgovore. Test sadrži 100 pitanja i imate ukupno 90 minuta da završite ispit. Da biste položili ispit potrebno je da ostvarite rezultat od 70% ili više tačnih odgovora. 

Ne brinite! Imate pravo na tri pokušaja u roku od godinu dana da položite završni ispit. Ako ne položite prvi put, možete da napravite pauzu, ponovo pređete oblasti  u koje niste bili sigurni i zatim pokušate ponovo. Možete da kupite i dodatne testove po ceni od 249 evra.

Kada uspešno položite ispit, sertifikat će Vam biti odmah dostupan u elektronskoj formi na Vašem NASM nalogu. 

Sertifikat se obnavlja svake dve godine po ceni od 199 evra, ili možete nakon dve godine uplatiti doživotnu resertifikaciju po ceni od 399 evra.

Da biste stekli uslove za resertifikaciju potrebno je da prikupljate CEU bodove. Ceu bodove možete prikupiti različitim edukacijama, seminarima i konferencija koji su akreditovani i priznati od strane NASM-a.

Potrebna su vam ukupno 2 CEU boda kako biste obnovili svoj sertifikat u koje ulazi obavezna sertifikacija prve pomoći koja nosi 0,1 CEU bod.

Cena edukacije sa popustom iznosi 799 evra, uz mogućnost plaćanja na tri mesečne rate.

Edukacija obuhvata NASM digitalnu knjigu, prezentacije, video prezentacije, video i skriptu sa vežbama i njihovim modifikacijama, primere gotovih treninga, testove znanja, pitanja za pripremu ispita, kao i NCCA akreditovani ispit.

Nakon završene obuke dobijate međunarodno priznat sretifikat!

SERTIFIKOVANI PERSONALNI TRENER

CENA KURSA:

116.800 RSD (999€)

CENA KURSA:

93.400 RSD (799€)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili dodatne informacije oko načina kupovine kursa, posetite ovaj LINK ili nas kontaktirajte.

Pridružite se listi čekanja Obavestićemo Vas kada proizvod bude ponovo dostupan za kupovinu. Molimo Vas da ostavite svoju važeću adresu e-pošte ispod.

No fields found, please go to settings & save/reset fields