Kako do licence za trenera?

Šta je dozvola za rad? Da li je automatski dobijam ako završim sportski fakultet? Da li je sertifikat završenog kursa isto što i licenca? Ovo su samo neka od postavljenih pitanja budućih fitnes trenera vezano za licenciranje.

Šta je licenca- dozvola za rad?

Licenca predstavlja dozvolu za rad i može se dobiti kada se ispune uslovi predviđeni pravilnikom o licenciranju nadležnog granskog saveza koji je prepoznat od strane države tj. u ovom slučaju Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije. Licenca ili dozvola za rad se dobija na osnovu podnetih dokumenata o stepenu završenog obrazovanja, vrsti završenih seminara, godinama iskustva i na osnovu ispunjenosti ostalih uslova kao što su: obavljen lekarski pregled, položen stručni ispit…

Zašto svi pričaju o licenciranju a ja već dugo radim i nije mi bila potrebna licenca već mi je bila dovoljna samo diploma?

Prema Zakonu o sportu iz 2011. godine (član 26, stav 4) svi klubovi i stručna lica koja rade u oblasti sporta i rekreacije moraju imati dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog saveza.

Koji su uslovi za dobijanje licence?

Potrebno je da ispunjavate neki od ovih uslova kako viste mogli da dobijete licencu za rad:

Ko izdaje licence?

Izdavanje licenci je u nadležnosti nacionalnog granskog saveza koji je prepoznat od strane države (Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji) i kome je država poverila ovu delatnost. Za oblast rekreativnog fitnesa, aerobika (i drugih grupnih aerobnih programa) i rekreativnog sporta dozvole za rad izdaje Savez za rekreaciju i fitnes Srbije.

Zašto je važno imati licencu?

Licenciranje je zakonska obaveza koja proističe iz Zakona o sportu i odgovarajućih pravilnika.

Prema Zakonu o sportu klub u obavezi da zaključi ugovor o stručnom angažovanju ili ugovor o radu sa jednim sportskim stručnjakom, a da taj angažovani sportski stručnjak mora posedovati dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog saveza.

U slučaju da u bilo koji klub, studio ili sportski centar dođe sportska inspekcija, između ostalih papira koji su neophodni za rad (rešenje APR, PIB, račun u banci …) tražiće i dozvolu za rad.

Možda još važnije od zakonske obaveze je tržišna opravdanost ovakvog dokumenta. Treneri koji imaju licencu izdvojiće se od konkurencije i lakše dolaziti do angažmana u klubovima i među personalnim klijentima. Vlasnici klubova će lakše angažovati trenere sa licencom znajući da su na taj način čisti pred zakonom i da angažuju trenera koji ima sertifikovani kvalitet.

Koliko važi licenca?

Licenca se obnavljna na svake 3 godine i nakon tog perioda neophodno je obnoviti.

Kako se vrši proces relicenciranja- obnavljanja licence?

Da bi trener nakon tri godine mogao da obnovi svoju licencu neophodno je da skupi odgovarajući broj bodova kroz prisustvo na akreditovanim stručnim seminarima i kursevima. Komisija za licenciranje će u procesu akreditacije svakom seminaru i kursu na osnovu jasnih kriterijuma dodeljivati adekvatan broj bodova. Ova procedura će omogućiti da se znanja stručnjaka u oblasti fitnesa i rekreacije mnogo brže obnavljaju i usklađuju sa tokovima nauke i prakse u svetu. Takođe ova procedura će omogućiti svim organizatorima kvalitetnih seminara da se poveća broj zainteresovanih polaznika, čime će se pospešiti organizacija ovakvog vida strunog usavršavanja.

Prijavite se da biste dobijali nove sadržaje, ekskluzivne ponude i još mnogo toga od HFS-a.

Pogledajte i ostale članke

TRX za razvoj ekspozivne snage

Mislimo da je TRX vrhunski rekvizit i dovoljan za održavanje odlične fizičke forme. Međutim, često se postavlja pitanje kako integrisati druge funkcionalne rekvizite u trening sa TRX-om. U

Pročitaj više
Pridružite se listi čekanja Obavestićemo Vas kada proizvod bude ponovo dostupan za kupovinu. Molimo Vas da ostavite svoju važeću adresu e-pošte ispod.