Specijalista Korektivnog Vežbanja
uživo kurs

Da li želite da budete stručnjak koji razume nauku o ljudskom kretanju i koristi je da pomogne drugima da postignu bolji kvalitet života?

Korektivno vežbanje je poseban pristup fitnesu i rehabilitaciji koji se fokusira na poboljšanje obrasca pokreta i otkrivanje mišićnog disbalansa. Za razliku od tradicionalnih programa vežbanja koji često naglašavaju snagu i izdržljivost, korektivno vežbanje ima za cilj optimizaciju kvaliteta pokreta, smanjenje rizika od povreda i poboljšanje ukupnih performansi.

Uz NASM akreditaciju, dobićete alate koji pomažu klijentima i sportistima da optimizuju svoj kvalitet kretanja i smanje navike kretanja koje stvaraju nelagodnost i ometaju pravilno kretanje.

Korektivno vežbanje podrazumeva identifikaciju disfunkcija ili ograničenja u pokretu i primenu specifičnih vežbi i tehnika kako bi se to rešilo. Ove disfunkcije mogu biti rezultat različitih faktora, uključujući lošu posturu, mišićne disbalanse, ograničenja u zglobovima i prethodne povrede.

Jedan od ključnih principa korektivnog vežbanja je individualizacija. Svaka osoba ima jedinstvene obrasce pokreta i disbalanse, pa jedan univerzalni pristup ne daje daje dobre rezultate. Umesto toga, programi korektivnog vežbanja su prilagođeni individualnim potrebama, uzimajući u obzir biomehaniku, funkcionalne ciljeve i postojeća ograničenja.

Šta dobijate ovim kursom?

Upišite online kurs Specijalista korektivnog vežbanja, i zaslužite svetski priznat sertifikat Natonal Academy of Sports Medicine (NASM), organizacije koja iza sebe ima više od 35 godina iskustva i liderstva u fitnes industriji. (www.nasm.org).

Obuka se održava uživo u Novom Sadu u trajanju od 8 vikenda. Predavanja vode regionalni master NASM treneri  na srpskom jeziku. Ono što je posebna prednost ovog kursa je što pored uživo obuke imate i pristup online sadržaju kursa u trajanju od 5 godina. Što vam omogućava da uvek budete u toku sa najnovijim smernicama i da konstantno nadograđujete svoje znanje.

Nakon završenog kursa dobijate međunarodno priznat sertifikat koji vredi 1.9 CEU bodova i koji potvrđuje vašu kontinurianu strast i  ulaganje u svoje znanje što će vas istaći među konkurencijom i predstaviti kao stručnjaka u fitnes industriji.

Kako funkcioniše kurs?

Sadržaj kursa

Poglavlje 1: Zašto korektivno vežbanje

Razumećete zašto je važno korektivnog vežbanja i  razloge za uključivanje korektivnog vežbanja u program treninga.


Poglavlje 2: Nauka o ljudskom kretanju i korektivne vežbe

Otkrijte odnos između funkcionalne anatomije, ljudskog sistema kretanja i kako se to odnosi na ukupnu strategiju korektivnog vežbanja.

Poglavlje 3: Tehnike inhibicije

Odaberite i primenite odgovarajuće inhibitorne strategije na osnovu trenutnih rezultata klijenta dobijenih dijagnostikom

Poglavlje 4: Tehnike istezanja

Obrazloženje i pravilna primena različitih modaliteta fleksibilnosti

Poglavlje 5: Tehnike aktivacije

Ovo poglavlje će vam pružiti smernice, mere predostrožnosti i kontraindikacije za sprovođenje izolovanih vežbi snage

Poglavlje 6: Tehnike integracije

Shvatitćete važnost integrisanog dinamičkog pokreta i kako da napredujete u ovim pokretima da biste postigli ciljeve i unapredili performanse vašeg klijenta

Poglavlje 7: Upoznavanje i procena novih klijenata

Naučite na koji način je najbolje da uradite dijagnostiku klijenata kako biste kreirali najciljaniji program treninga prilagođen  specifičnim potrebama


Poglavlje 8: Statičke procene

Prvi, osnovni korak u procesu dijagnostike u korektivnom vežbanju, koji daje uvid u celokupno držanje tela klijenta

Poglavlje 9: Procene kretanja

Procene kretanja su osnova dijagnostike. Radite kroz dijagram toka procene, birajući najrelevantnije i ciljane testove.


Poglavlje 10: Procene mobilnosti

Steknite razumevanje kako dalje usavršiti proces dijagnostike sa ciljanim procenama mobilnosti.

Poglavlje 11: Korektivne strategije za stopalo i skočni zglob

Ljudski pokret je složena ravnoteža senzorne stimulacije, nervnomišićne kontrole i biomehaničke stabilizacije. U osnovi ljudskog pokreta je odnos između stopala i skočnog zgloba. Ovo poglavlje će razmotriti i objasniti vitalnu funkciju ovog aspekta kinetičkog lanca.

Poglavlje 12: Korektivne strategije za koleno

Pošto je najččežća povreda upravo povreda kolena, neophodno je znati kinetičku funkciju ovog dela tela. Naučićete osnovnu anatomiju kolena, strategije za njegovo lečenje korektivnim vežbama i kako da identifikujete abnormalne obrasce aktivacije mišića.

Poglavlje 13: Korektivne strategije za LPHC kompleks koji čine lumbalni deo kičme, karlica i kukovi

LPHC kompleks je deo tela koji ima ogroman uticaj na strukture iznad i ispod njega. Zbog ovog uticaja na susedne mišiće i zglobove, ovo je izuzetno važan deo tela za razumevanje. U ovom poglavlju ćete naučiti  kako da osigurate da se ovaj deo klijenata angažuje efikasno i bezbedno.

Poglavlje 14: Korektivne strategije za torakalni deo kičme i rame

Ovo poglavlje se bavi anatomijom torakalnog dela kičme i anatomijom ramena, mehanizmima za uobičajene povrede u ovom delu tela, uticajem izmenjenih pokreta torakalne kičme na kinetički lanac i još mnogo toga.

Poglavlje 15: Korektivne strategije za ručni zglob i lakat

Zglob lakta funkcioniše kao veza između ramena i ručnog zgloba, pružajući veliku količinu stabilnosti i kretanja. S obzirom na složenost i neophodnost ručnog zgloba i lakta, disfunkcija često može negativno uticati na svakodnevne aktivnosti.

Poglavlje 16: Korektivne strategije za vratni deo kičme

U ovom poglavlju ćete naučiti anatomiju vratnog dela kičme, kako da uradite sistematsku procenu, kako da izaberete odgovarajuće strategije i uobičajene povrede koje se javljaju u ovom delu tela.

Poglavlje 17: Samo-pomoć i oporavak

Naučite strategije oporavka kako biste ublažili efekte svakodnevnih stresora na telo.

Poglavlje 18: Primena strategija korektivnih vežbi

Naučite kako da primenite korektivne vežbe u različitim scenarijima i okruženjima za klijente sa različitim ciljevima.

Kada završite kurs, ispit polažete online iz udobnosti svoga doma. Završni ispit se sastoji od 100 pitanja na kojima prepoznajete tačne odgovore. Da biste položili potrebno je da ostvarite rezultat od 70% ili više tačnih odgovora.  Imate 90 minuta da završite ispit.

Uz kurs uživo dobijate i online materijal koji prati sadržaj kursa:

Online sadržaj je na engleskom jeziku, s tim da imate ispod svake video prezentacije transkirpt (takođe na engleskom) koji mnogo olakšava razumevanje.

Ispit polažete online, u formi testa na kojem zaokružujete tačne odgovore.

NASM FACTS

Najčešća pitanja

Kurs NASM-CES vredi 1.9 CEU boda.

NASM Provider logo

Potrebno je da znate engleski jezik. Obuka je na engleskom ali postoji transkript (takođe na engleskom) koji mnogo olakšava raumevanje. Neće Vam biti problem da pratite predavanja ukoliko ste ranije učili ovaj jezik.

Sa online obukom možete da započnete kada Vi želite. Sami određujete vreme kada ćete pratiti nastavu u zavisnosti od Vašeg slobodnog vremena. Sadržaju možete da pristupite putem telefona, tableta ili desktop računara, gde god da se nalazite.

Imate ukupno 5 godina prava da pristupate sadržaju kursa od dana aktivacije. Pristup ispitu dobijate odvojeno od sadržaja i imate godinu dana pravo da pristupate ispitu od dana aktivacije i ukupno 3 pokušaja da položite ispit.

Ispit polažete online u obliku testa na kojem prepoznajete tačne odgovore. Test sadrži 100 pitanja i imate ukupno 90 minuta da završite ispit. Da biste položili ispit potrebno je da ostvarite rezultat od 70% ili više tačnih odgovora. 

Ne brinite! Imate pravo na tri pokušaja u roku od godinu dana da položite završni ispit. Ako ne položite prvi put, možete da napravite pauzu, ponovo pređete oblasti  u koje niste bili sigurni i zatim pokušate ponovo. Možete da kupite i dodatne testove po ceni od 149 evra.

NASM Sertifikat za specijalistu korektivnog vežbanja ne ističe i nije potrebno da ga obnavljate.

SPECIJALISTA KOREKTIVNOG VEŽBANJA
Novi Sad i Beograd

CENA KURSA:

140.600 RSD (1200€)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili dodatne informacije oko načina kupovine kursa, posetite ovaj LINK ili nas kontaktirajte.

Pridružite se listi čekanja Obavestićemo Vas kada proizvod bude ponovo dostupan za kupovinu. Molimo Vas da ostavite svoju važeću adresu e-pošte ispod.