Blog

„VELIKA TROJKA“ – OSNOVNE VEŽBE SNAGE

Snaga mišića zavisi od fiziološkog preseka i dužine, biohemijskih-metaboličkih procesa i psihičkih funkcija. Snaga koju mišić ispoljava zavisi od broja aktiviranih motornih jedinica. Motornu jedinicu čine: nervna ćelija i sva

Opširnije